solargreenprojectsa
solargreenprojectsb
item4
item5
item6

Investering i vedvarende energi
 

Om Solar Green Projects
 

Projekter
 

Kontakt
 

Solcelleanlæg er blandt de mest sikre og pålidelige projekter man kan investere i. Solcellemoduler har ingen bevægelige dele, ingen emissioner og levetiden er adskillige årtier. 

 

Mange lande i Europa ønsker at fremme opstilling af vedvarende energikilder. Der er derfor indført lovgivninger, som sikrer at både private og selskaber kan investere i sikre og rentable investeringer.  

 

Solcelleprojekter er ofte begunstiget af tilskudsordninger, fastsat ved lov, som sikrer en fast pris på den strøm som solcelleanlæggene producerer – i helt op til 20 år.  

 

Efter de 20 år sælges strømmen på rene markedsvilkår og det er meget sandsynligt at solcellerne producerer i mere end 20 år herefter. 

 

Det danske skattesystem giver desuden mulighed for at afskrivninger på anlæggene kan anvendes direkte til at nedbringe den personlige skat, såfremt investeringen arrangeres gennem et kommanditselskab.

logosolargreenprojects
item1
item2
item3

SOLAR GREEN PROJECTS / DANMARK